Centro de Documentación da AELG
Cal ou cales son as lecturas que alimentan a túa obra? Cales pensas que te puideron influír en maior medida?
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Blanco, Concha
Se non pode ver o vídeo, precisará instalar o plugin de flash, que pode descargar aquí