Cesáreo
Sánchez

O rostro da terra
 Poesía (Poemario)
 1996
 Baía Edicións