Cesáreo
Sánchez

Colectivas
Praza Maior. Lugo (2016)
Rianxo (2016)
Fundación Caixa Galicia. A Coruña (2010)
2009
Fundación Caixa Galicia. Vigo (2009)
Girona (2005)
A Coruña (2002)
Samos (2001)
O Castro. Sada (2001)
Casa do Concello. Ferrol (2001)
Vigo (1998)
Andorra (1996)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Teatro Rosalía de Castro. A Coruña (1995)
Santiago de Compostela (1995)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Tui (1991)
1990
Mondoñedo (1989)
Lugo (1989)
Baiona (1986)
A Coruña (1982)