Carlos Caetano
Biscaínho Fernandes

Roberto Vidal Bolaño na Biblioteca-Arquivo Francisco Pillado Mayor
 2013
 Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña