Carlos Caetano
Biscaínho Fernandes

Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación (editor)
 Ensaio
 2001
 Servizo de Publicacións da UDC
 Sánchez Rei, Xosé Manuel