Carlos Caetano
Biscaínho Fernandes

A Escola Dramática Galega na configuración do sistema teatral
 Ensaio
 2007
 Editorial Laiovento