Calros
Solla

Así aprenderán a non ter ideas. Agrarismo, caciquismo e República en Cerdedo
 Ensaio
 xullo de 2016
 Edicións Morgante