Centro de Documentación da AELG
[Fragmento]
Obra: Estocada de Nevers
Autor/a: Iglesias, Bieito
Lugar de gravación: Museo do Pobo Galego (Compostela)
Ano de gravación: 2009
Iglesias, Bieito