Bernardino
Graña

E dixo o Corvo...
 Literatura Infanto-Xuvenil
 xaneiro de 1997
 Publicado para as nenas e nenos ingresad@s en Pediatría no Hospital Xeral de Galicia, no XXV aniversario da creación do Hospital. Edición coordenada por Carme Porto e Lourdes Maceiras. Xunta de Galicia