Bernardino
Graña

Sen sombra e sen amor
 Poesía (Poemario)