Baldo
Ramos

Monólogo do calígrafo
 Poesía (Poemario)