Armando
Requeixo

Luís Seoane. A soldadeira
 Estudo introdutorio, Mª Fe González e Armando Requeixo. Editor, Xosé Luis Axeitos
 Axeitos, Xosé Luís