Armando
Requeixo

Eduardo Lence-Santar, Poesía galega (coeditor)
 1999
 Santiago de Compostela, Follas Novas, col. Libros da Frouma