Antonio Manuel
Fraga

Escaquis e Romeu
 Literatura infanto-xuvenil (Narrativa)
 febreiro de 2018
 Edicións Xerais. Ilustracións de Jacobo Fernández Serrano