Antón
Riveiro Coello

Colectivas
Cidade da Cultura. Santiago de Compostela (2013)
Codeseda. A Estrada (2010)