Antón
Costa Rico

Historia da educación e da cultura en Galicia (séculos IV-XX)
 Ensaio
 2004