Alberte
Momán

Ocidente
Xénero: Narrativa (Relatos)
Publicación: novembro de 2017
Observacións: Círculo Rojo