Centro de Documentación da AELG
Esta estraña lucidez [Fragmento]
Obra: O único que queda é o amor
Autor/a: Fernández Paz, Agustín
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2008
Fernández Paz, Agustín