Centro de Documentación da AELG
3. Que circunstancias biográficas te levaron ou facilitaron esas lecturas?
Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2011
Fernández Paz, Agustín