(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

28 libros da literatura infantil e xuvenil galega
 Ensaio
 1989
 Xunta de Galicia