(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Imos xuntos camiñar
 Literatura Infanto-Xuvenil
 1999
 Ilustracións de Xan López Domínguez e Manuel Uhía