(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000. Volume II: Educación
 Ensaio
 2002
 Consello da Cultura Galega