(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Un futuro para a lingua
 Outros
 2002
 Xunta de Galicia