(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

A praia da esperanza
 Literatura Infanto-Xuvenil
 outubro de 2003
 Xerais