(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Para lermos cómics
 Outros
 1989
 Xunta de Galicia