(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Palabras con fondo: un compromiso dos escritores de Galicia coa cooperación e a solidariedade internacional
 Narrativa (Libro de relatos)