(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Os libros infantís galegos
 Ensaio
 1989
 Xunta de Galicia