(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Os cómics nas aulas
 Ensaio (Didáctica)
 1992
 Edicións Xerais