(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Longa lingua: Os contos da Mesa
 Narrativa (Libro de relatos)
 maio de 2002
 Edicións Xerais