(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Ler en Galego (I): Estratexias e libros para a animación á lectura dende as aulas
 Ensaio (Didáctica)
 abril de 1990
 Ir Indo Edicións