(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

A serea da Illa Negra
 Narrativa
 2003
 Edicións Tambre-Edelvives