(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

A nube de cores
 Literatura Infanto-Xuvenil
 1999
 Sotelo Blanco Edicións