(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

A maxia das palabras
 Ensaio
 1998
 Xunta de Galicia