21 de novembro de 2009
Co patrocinio da Consellaría de Cultura e Turismo e a colaboración do Concello de Neda e a Casa da Cultura de Neda.
Foto da actividade

 

POLAFÍA NA LAREIRA
CASA DAS PALMEIRAS DE NEDA
Sábado, 21 de novembro de 2009, ás 7 da tarde

Historias arredor do lume
Coa participación das/os veciñas e veciños de Neda que desexen contar,   cantar, conversar... .

Lectura de rimas populares, por Isidro Novo
Lendas de Neda e arredores, por A. Reigosa

Música do grupo "Zoar do vento"

ENTRADA LIBRE

Vexa aquí o cartel da polafía.

 

A Polafía de Neda  contou con unha asistencia de 60 persoas, e nela abrollaron contidos interesantes. Durou case dúas horas e media.
Estivo presente durante o acto a Concelleira de Cultura, María Isabel Fernández.

 

 


 

 

As polafías son unha proxecto da Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), coordinado polo Vogal de Literatura de Tradición Oral, Antonio Reigosa, que conta coa colaboración de diversas asociacións  e institucións.

A palabra polafía é un neoloxismo referido ás reunións ou veladas de carácter festivo con contidos literarios e musicais, e ten como obxectivo primordial o de poñer en valor e rescatar do esquecemento o valioso patrimonio oral, literario e musical, galego. O termo polafía quere reunir no seu significado o mellor dos diferentes matices e acepcións de vellas palabras (polavilas, fías, fiadas, fiandóns, seráns,...) con semellantes contidos. A principal diferenza, en canto ao desenvolvemento, daquelas xuntanzas de antigo co desta nova proposta é que agora podemos, e debemos, axudarnos das novas tecnoloxías, desde os aparellos de gravación, que favorecen o arquivo e estudo do recompilado, ata o uso de novas tecnoloxías, caso de internet, que poden contribuír a unha ampla difusión deste patrimonio.

O formato das polafías require a presenza dun mantedor, divulgador ou especialista que introducirá e comentará as principais características das pezas e xéneros literarios amosados, dun recitador de poesía anónima ou de autor de feitío popular; dun músico, que interpretará romances, coplas ou cantares de raiceiras tradicionais. Sen embargo, o elemento humano transcendental e imprescindible no desenvolvemento de cada polafía constituírano os homes e mulleres, narradores, cantadores, romanceadores...etc, veciñas e veciños de cada lugar onde se desenvolva a polafía, pois eles son os auténticos protagonistas, os que xenerosamente transmiten o seu saber.

O que suceda nas polafías será gravado e logo difundido a través da web da AELG, na súa Sección de Literatura Oral. As polafías terán unha duración aproximada de arredor de 90 minutos.

 

 

 

Pode ver os vídeos das Polafías na Sección de Literatura de Tradición Oral desta mesma web:

http://www.aelg.org/Polafias/MainPage.do