Do 4 de novembro de 1999 ao 7 de novembro de 1999
A globalización e as literaturas

Ponencias:

Toni Cucarella