Do 29 de outubro de 1987 ao 1 de novembro de 1987
O escritor e a liberdade. Relación entre escritores e empresarios.