Do 4 de outubro de 1985 ao 6 de outubro de 1985
A lei da propiedade intelectual. Relación do escritor coas administracións políticas.