A Aelg na prensa

Marta García Márquez (El Ideal Gallego, 30/04/2011)
Maré (Galicia Hoxe, 30/04/2011)
Eduardo Pérez (La Voz de Galicia, 30/04/2011)
Redacción (Galicia Hoxe , 29/04/2011)
Actividade: Premios AELG 2011
Ángeles Rodríguez (O Sil, 01/04/2011)
Actividade: Premios AELG 2011