A Aelg na prensa

Xulio Valcárcel (Diario de Ferrol, 07/11/2010)
Maré (Galicia Hoxe, 01/11/2010)