A Aelg na prensa

Iago Martínez (Xornal de Galicia, 27/06/2009)
Víctor Paz Morandeira (Xornal de Galicia, 22/06/2009)
Lucía L. Bravo (Xornal de Galicia, 18/06/2009)
Redacción (El Correo Gallego, 18/06/2009)
M. Dopico (Galicia Hoxe, 17/06/2009)
Francisco X. Fernández Naval (Diario de Ferrol, 07/06/2009)
Dolores Martínez Torres (Faro de Vigo, 04/06/2009)