A Aelg na prensa

Miguel Anxo Fernán-Vello (Galicia Hoxe, 28/12/2009)
Diario de Pontevedra, 24/12/2009
Actividade: Premios Aelg 2010
Isidro Novo (Galicia Hoxe, 09/12/2009)
Belén López (Diario de Pontevedra, 04/12/2009)
Actividade: Premios Aelg 2010