A Aelg na prensa

Manuel Vidal Villaverde (Galicia Hoxe, 27/10/2009)
Redacción (ANT Dixital, 23/10/2009)
Iago Martínez (Xornal de Galicia, 03/10/2009)
A. Losada (Xornal de Galicia, 02/10/2009)
M. Dopico (Galicia Hoxe, 02/10/2009)