Sobre a vida da AELG

Redacción (Galicia Hoxe, 22/05/2010)
Comba Campoy (Tempos Novos, 20/05/2010)
Vanessa Oliveira (Galicia Hoxe, 18/05/2010)
Mercedes Queixas Zas (A Peneira, 17/05/2010)
LV, 17/05/2010
Ángeles Rodríguez (O Sil, 17/05/2010)
Cesáreo Sánchez Iglesias (ANT, 13/05/2010)
Iago Martínez (Xornal de Galicia, 10/05/2010)
Xosé Carlos Caneiro (La Voz de Galicia, 01/05/2010)
Rodri García (La Voz de Galicia, 01/05/2010)