Sobre a vida da AELG

Maré (Galicia Hoxe, 15/05/2009)
Publicidade inserida no xornal de Luns a Venres con motivo do Día das Letras Galegas 2009 (ADN-LV, 15/05/2009)
E. Amado (ABC, 14/05/2009)
I. Seixo (El Correo Gallego, 14/05/2009)
V. Oliveira (Galicia Hoxe, 14/05/2009)
Alfredo Conde (El Correo Gallego, 02/05/2009)