Na memoria de Rosalía
Ana López (Diario de Pontevedra, 25/02/2010)