O Festival dos Abrazos apura os últimos días con cine, letras e música
Xornal de Galicia Dixital, 23/08/2011