Encontro nacional de escritores/as en defensa do uso público do Mosteiro de Celanova
Xornal de Galicia Dixital, 08/04/2011