"Resérvome" a opinión
Redacción (Galicia Hoxe, 25/02/2010)