Paco Martín: "Ramón Lamote axudoume a pagar o pufo de comprar piso"
Marta Veiga (El Progreso Dixital , 25/06/2011)