"Só se poñen atrancos"
Vanesa Oliveira (Galicia Hoxe, 25/06/2011)